Trang chủ Tags Kích thước hình thu nhỏ của YouTube

Tag: Kích thước hình thu nhỏ của YouTube

Kích thước hình thu nhỏ lý tưởng của YouTube

Kích thước hình thu nhỏ của YouTube Tối ưu hóa hình thu nhỏ YouTube của bạn với các kích thước này: chiều rộng 1280 pixel cao 720 pixel , với chiều rộng tối thiểu 640 pixel. Tỷ lệ 16: 9 là lý tưởng vì nó được sử dụng thường...

Bài Viết Mới

Thrive v3.1.2 – 2019 – Intranet, Extranet, Community WordPress Theme

Thúc đẩy cộng đồng của bạn trên một nền tảng quen thuộc như WordPress. Có thể nó là một trang web mạng nội bộ hợp...